close
تبلیغات در اینترنت
ابزار ساخت جايگاه تبليغات

تعداد خانوار در روستای سرای

: متفرقه , در مورد روستای سرای ,

 

  در روستای سرای حدوداَ به مشخصات زیر تعداد افراد ، خانوار و.... وجود دارد: 

آبادی

تعداد افراد

تعداد خانوار

تعداددانشجویان دختر در کشور

تعداد دانشجویان پسر در کشور

 

1530

488

18

28

 

مرد

زن

روستای سرای

760

770

 

 


: مهدي حسن زاده
: چهارشنبه 12 تير 1392 : 85
ADS By Saray1